Καινοτόμες μέθοδοι προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υδροβολή

Η υδροβολή είναι η μέθοδος καθαρισμού επιφανειών από διάφορα υλικά (π.χ. μεταλλικές, πέτρινες, τσιμεντένιες, πλαστικές, ξύλινες) μέσω της εκτόξευσης νερού υπό υψηλή πίεση με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Αυτή η προετοιμασία δημιουργεί μια εξαιρετική επιφάνεια συγκόλλησης η οποία ενδείκνυται για την επισκευή της υπάρχουσας επίστρωσης ή/και την εφαρμογή νέων. Επιπλέον, βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ενέργεια του νερού που προσκρούει στην επιφάνεια για να επιτύχει τον καθαρισμό χωρίς να εμπλέκονται αποξεστικά υλικά. Κατά συνέπεια, εξαλείφεται το πρόβλημα της ρύπανσης από τη σκόνη και την απόρριψη των υλικών αυτών, έχοντας μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση της αμμοβολής.

Ανάλογα με το εύρος πίεσης που χρησιμοποιείται, η υδροβολή διακρίνεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

1. Καθαρισμός Με Νερό Χαμηλής Πίεσης - LPWC

Ο καθαρισμός νερού χαμηλής πίεσης (ή πλύσιμο) αναφέρεται σε πιέσεις νερού μικρότερες από 340 bar (<5000 psi) και στόχος του είναι η αφαίρεση θαλάσσιων οργανισμών και αποκολλημένων κομματιών σκουριάς ή χρώματος, βρωμιάς και αλατιού πριν από την εφαρμογή της κύριας διαδικασίας καθαρισμού. Δεν θεωρείται μέθοδος προετοιμασίας επιφανειών αλλά επιφανειακή προπαρασκευή για την αξιολόγηση τους πριν την εφαρμογή της κύριας μεθόδου καθαρισμού.

2. Καθαρισμός Με Νερό Υψηλής Πίεσης – HPWC

Ο καθαρισμός νερού υψηλής πίεσης αναφέρεται σε πιέσεις νερού μεταξύ 340 -680 bar (5000 – 10000 psi). Με αυτές τις πιέσεις η αποκολλημένη σκουριά και το χρώμα στις κοιλότητες της επιφάνειας μπορούν να αφαιρεθούν, αλλά δεν μπορούν να επιτύχουν ομοιόμορφη ματ εμφάνιση.

Οι κύριες εφαρμογές αυτής της μεθόδου:

  • Απομάκρυνση θαλάσσιων οργανισμών από τις γάστρες, οι οποίοι δεν απομακρύνονται με εκτόξευση νερού χαμηλής πίεσης.
  • Μερική αφαίρεση στρώσεων χρώματος.
  • Ελαφρύς καθαρισμός σκουριάς και μπογιάς.


3. Υδροβολή Υψηλής Πίεσης Νερού – HPWJ

Η υδροβολή με νερό υψηλής πίεσης αναφέρεται σε πιέσεις νερού μεταξύ 680 -1700 bar (10000 – 25000 psi). Στην πράξη, η εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης μπορεί να εκτελέσει τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών που συναντώνται σε ναυπηγοεπισκευαστικά, ναυτικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η απόδοσή της μπορεί να μην είναι επαρκής μόνο σε εξαιρετικά απαιτητικές μεταλλικές επιφάνειες.

4. Υδροβολή Υπερ-Υψηλής Πίεσης Νερού–UHPWJ

Η εκτόξευση νερού υπερυψηλής πίεσης αναφέρεται σε πιέσεις νερού πάνω από 1700 και έως 3000 bar (25000 – 43500 psi). Ορισμένα από τα τελευταίας τεχνολογίας ναυτιλιακά χρώματα απαιτούν προετοιμασία επιφάνειας σε αυτό το επίπεδο προκειμένου να επιτύχουμε το αποτέλεσμα της γυμνής λαμαρίνας(bare metal) καθώς και τοπικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αφαίρεση πολύ ισχυρών βαφών, χρόνιας σκουριάς ή καλαμίνας. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας της εταιρείας μας καλύπτει αυτήν την υπηρεσία τόσο μέσω πιστολίων/χειριστών υδροβολής όσο και μέσω μηχανημάτων τύπου ‘spider’.

Deck-Blasting

SpiderJet

CORAL CORROSION CONTROL is the leader in hydroblasting cleaning method at the local market utilizing its advanced equipment and long experience strictly following the international standards…