Καινοτόμες μέθοδοι προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Bulk carrier vessel cargo holds treatment

Combination of H.P.W.J. 1000 – 1200 Bar and Sand blasting SA 1, SA 2, SA 2,5

FIND US