Καινοτόμες μέθοδοι προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρωματισμοί Βαφές

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών είναι το τελικό στάδιο της συνολικής συντήρησης μιας επιφάνειας και αποτελεί το προστατευτικό φράγμα που εμποδίζει την άμεση επαφή της με τους διαβρωτικούς παράγοντες.

Η τεχνολογική εξέλιξη των χρωμάτων διαμορφώνεται με βάση τους στόχους που πρέπει να εξυπηρετήσουν σε κάθε περίπτωση. Για να εξυπηρετηθούν λοιπόν αυτοί οι στόχοι και να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, ορίζονται από τους κατασκευαστές συγκεκριμένες προδιάγραφες τόσο για την σωστή εφαρμογή τους όσο και για το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στην εκάστοτε επιφάνεια με τη χρήση της υδροβολής ή της αμμοβολής πριν από αυτή.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας και ο σύγχρονος εξοπλισμός μας αποτελούν εγγύηση για την εκτέλεση εργασιών βαφής κάθε κλίμακας σε μικρά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές (ISO / BS / SSPC / NACE ) και προσφέροντας τις καλύτερες οικονομικές και τεχνολογικές λύσεις.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΤΑΝΚ COATING)

Τα χημικά δεξαμενόπλοια μεταφέρουν μεγάλη ποικιλία χύμα υγρών φορτίων όπως χημικά προϊόντα, εμπορεύματα (φυτικά έλαια, λίπη, κρασιά κ.λπ.) και ανόργανες ύλες(φωσφορικά οξέα, καυστική σόδα κ.λπ.). Τα περισσότερα από αυτά τα φορτία είναι πολύπλοκα και πολύ ευαίσθητα και πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα και η καθαρότητά τους σε κάθε ταξίδι.

Κατά συνέπεια, καθώς η επιφάνεια των δεξαμενών βρίσκεται σε άμεση επαφή με το φορτίο, η ποιότητά της βαφής και η σωστή εφαρμογή της ακολουθώντας αυστηρά το πάχος κάθε στρώσης είναι υψίστης σημασίας για τη διαφύλαξή τους. Οι δύο κύριοι ρόλοι της βαφής της δεξαμενής φορτίου είναι:

1. Η δημιουργία διαχωριστικού φράγματος για την αποφυγή της άμεσης επαφής της λαμαρίνας με τη διαβρωτική ουσία του εκάστοτε φορτίου.

2. Η διατήρηση της επιφάνειας λείας και ολισθηρής προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση εκφόρτωσης καθώς και ο εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής.

Η πολύχρονη εμπειρία πάνω σε διαφορετικά έργα που έχει παραδώσει η εταιρία μας CORAL CORROSION CONTROL PC σε δεξαμενές φορτίου όλα αυτά τα χρόνια, εγγυάται στους πελάτες μας ότι τα πλοία τους θα συνεχίσουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια την εργασία τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας!