Καινοτόμες μέθοδοι προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρακτορείο

Full Port Agency Services

We provide free praticues, loading – discharging procedures, custom broker services, crew changes procedures, dry dock arr angements, tug boat services, arrangements for port state control inspections, etc.

Spare Parts Supplies

We provide worldwide spare parts supplies for main engines, generators and bridge electronic equipments through our worldwide cooperators.

Bunker Supplies

We provide worldwide bunker supplies arrangements.

Provisions Supplies

We provide worldwide provisions supplies and deck – engine stores supplies through our worldwide cooperators.