Καινοτόμες μέθοδοι προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών

Υπηρεσίες

Η εργασία μας

01

Υδροβολή

είναι η μέθοδος καθαρισμού των επιφανειών από διάφορα υλικά...

  • Καθαρισμός Με Νερό Χαμηλής Πίεσης - LPWC
  • Καθαρισμός Με Νερό Υψηλής Πίεσης – HPWC
  • Υδροβολή Υψηλής Πίεσης Νερού – HPWJ
  • Υδροβολή Υπερ - Υψηλής Πίεσης Νερού – UHPWJ
περισσότερα
02

Αμμοβολή

Η αμμοβολή είναι η διαδικασία της ραγδαίας εκτόξευσης άμμου...

  • Δημιουργία επιφανειών υψηλής καθαρότητας, απαλλαγμένη από βαφές και προϊόντα οξείδωσης
  • Επιτυγχάνει ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή του χρώματος
  • Παρέχει ευελιξία και προσαρμόζεται σε διαφορετικές εφαρμογές ή περιοχές
περισσότερα
03

Βαφή

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών είναι το τελικό στάδιο της...

  • Δημιουργία διαχωριστικού φράγματος για την αποφυγή της άμεσης επαφής της λαμαρίνας με τη διαβρωτική ουσία του εκάστοτε φορτίου
  • Διατήρηση της επιφάνειας λείας και ολισθηρής προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση εκφόρτωσης καθώς και ο εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής
περισσότερα
04

Καθαρισμός

Η ποιότητα της εργασίας μας είναι πιστοποιημένη από τον Bureau Veritas με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001 και 45001...

περισσότερα
01
02
03
04

Τα έργα μας

Λύσεις υδροβολής, αμμοβολής, καθαρισμού και βαφής

Bulk Carrier - Cargo Holds Treatment

περισσότερα

Bulk Carrier - Cargo Holds Treatment

Ro Ro Passenger

Catamaran Passenger

CERTIFIED BY

BUREAU VERITAS

περισσότερα

Εγγύηση

Τεχνική και μηχανολογική υποστήριξη

Σε μια άκρως ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά με συνεχή θέσπιση νέων κανονισμών που αυξάνουν τις απαιτήσεις των πελατών, υιοθετούμε καινοτόμες μεθόδους προετοιμασίας, καθαρισμού και βαφής επιφανειών.

Οικονομικές υπηρεσίες

Μία από τις κύριες προτεραιότητές μας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους των πελατών μας διατηρώντας πάντα την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας. Η μακροχρόνια εμπειρία μας και οι εξατομικευμένες λύσεις για όλες τις υπηρεσίες μας εγγυώνται ότι θα προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας τις πιο ανταγωνιστικές και «value for money» λύσεις της αγοράς.

περισσότερα

Οικολογικές λύσεις

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πάντα στους πρωταρχικούς μας στόχους. Καθώς τα παγκόσμια πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος που ορίζονται από τον ΙΜΟ και τις τοπικές αρχές εξελίσσονται συνεχώς, παρακολουθούμε στενά τους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται στον τομέα μας και διασφαλίζουμε ότι συμβαδίζουμε πάντα με αυτούς σε όλα τα έργα μας.

περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας

H ποιότητα των αποτελεσμάτων μας παραμένει πάντα αναλλοίωτη! Εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας ακολουθούν αυστηρά τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς και συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών βαφής.

περισσότερα

Εγγύηση χρόνου παράδοσης

Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των πελατών μας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μονόδρομος για εμάς. Εγγυόμαστε πάντα την τήρηση του συμφωνημένου πλάνου και ότι λαμβάνουμε υπ’ υπόψη μας όλες τις παράπλευρες εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων μας. Παράλληλα μεριμνούμε τυχόν απρόβλεπτες πτυχές που θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να κοινοποιούνται αμέσως στους πελάτες μας και να επιλύονται άμεσα.

περισσότερα